Anishinaabewipimaatisiwin kiiwaapanchikate kaakimaawachi-itink

Create: 12/01/2015 - 19:34

Animikiiwimaawachi-itiwin kaakimaawachi-itiwach niiyokon kakinakekoon kiiminose Oct. 13-16 mi-oma Thunder Bay.
“Kiiminose kakimaawachi-itink mi-owe niitam ekiimachichikate,” ikito David Wilkinson-Simard, kaki-anookitank mi-owe Animikiiwimaawachi-itiwin.
Anishinaabewimaasichikewinan shikwa kaa-anookitamowach i-i maawachi-itiwin, weti ekionchimaachikikatek otanank akink. Nitam ki-ishinikate takwaakin wikwaantiwin shikwa kaamaawachichikatekin anookiwinan shikwa kaatashikewach anishinaabek o-oma otenaak kaawiin okina-i-shkakosiwan, ikito Wilkinson-Simard.
“Peshikokoon eta paakinikate Anishinaabewikiishikan shikwa wikwantiwin etaakwakink kaawiin kitepisesinoon pepakaan kekoonan chiwabanchichikatekin i-ya-i kitochikewin,” ikito. “Kakinaankinikatekin taana-ise (chiwanpachikatekin tipachimowinan).”
Kaamachisek o-o maawachi-itiwin maasinichikewinan shikwa “anookiwinan ekitipaatotekin miinik kawichi-awach anishinaaben o-oma otenaank,” Wilkinson-Simard ki-ito. Kiwikwantim shikwa ekinimi-itink e-ani-onakoshiink.
Kaniishokonakak kitipatotewan tipachimowanookiwinan shikwa kitochikewinan, kikinwa-amatim chi-oshipi-ikatekin notakochikewinan, otenawimaasinipi-ikewinan, masinakisikewinan, maasinatesichikewinan, niimiwinan, shikwa kikishkikanan kawapanchikatekin, miiwaako-ko kakikinwa-amakewach Shy-Anne Horvoka, Jade Willoughby, Shibastik, Candace Twance shikwa Tony McGuire. Kakiwapanta-iwewach kikishkikanan shikwa onikaamook ki-onchiwaak Pikangikum shikwa Moose Cree.
Niishokoon kinimi-itim ekakwepakinatiwach, kaawiin weka ki-ishichikenaniwan o-oma Thunder Bay, Wilkinson-Simard ki-ikito.
“Mi-iwe ka-ishi-antawentamowach anishinaabek,” ki-ikito, “weti otanaank, kaawiin awiyaa nikiwiwichi-ikosinan chimawachi-itiyaank, nookom ka-akiwank nikitakopi-aamin.”
Kaki-anookitamowach misiwe kipi-onchiwaak memintake Red Lake, Minnesota ekikentamowach aaniin eshi-anookatenik niimi-iwewinan
“Niki-otinamin kiketamawin chiwichitoyaank kitashikewininan,” Wilkinson-Simard ikito, “kaakina kekoon kiminose.”
Onikamook shikwa onimiik misiwe kipi-onchiwaak Saskatchewan, Minnesota shikwa shawaanook nake Ontario kipiwichitowaak chinimiwach.

See also

12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37