view counter

Roman Orthography

Oshkatisiik wapanchikateniwan omasinakisikewiniwan

Wapamishinam, notawishinam masinakisowi-ikitowin anookiwin kipakinikate i-ima Thunder Bay masinipi-ikewikamikoonk June 3.

Nikanishkamowin kakikinwa-amawintwa minoseni e-apachitowach

Kikinwa-amawakanak Katrina Fiddler shikwa Bethany Durocher kiwichitwawak eki-oshisichikatenik noonkom ka-akiwaninik kikinwa-amatiwikamikoonk Ecole Gron Morgan anishinaaabewi-nimi-itiwin.

Nishwachinoon kepiminisha-i-katekin chiwichichikateg dashikewin Eabametoong

Anooki-inchi chinanakachitooch mikooshkachisewin okawichitoon chiniminooseki nidashikewininan, ikito eabametoong okimaakan Lewis Nate.

Chi-anchisek ke-i-shikikenimiintwaa kaawaani-i-twaa ikwewaak

Kakitashinchinchikatek ewaani-i-twaa shikwaa kakinisintwaa ikii anishinaabekweg o-oma miinsiwe akiink awaashiime kianikikentaakwaan api kaatipakonichi B.C. ka-oonchiich robert picton, mi-i-peshikwan esisek o-oma kiiwetinooknake Ontario.

Anishinaabe wipa chikakwechimintwa miweti wasa kiiwetinook kawi-o-shisichikatek anokiwinan

Aanterio okimawin okitipatotan oshki onashowewin chi-i-shisek wipa chikakwechimintwa shikwa tawinamawintwa anishinaabek chipwa michitamaakak assinikewin shikwa kishka-a-kwewin.

O’Nabigon okanawapantan kichianokiiwin pimata-e-win

Nathan O’Nabigon opimatisiwin ani-a-chishkani. Asha keka okakishitoon niiyo aki ekitepinak machitawin masina-i-kanes noogom kanipininik shikwa ashakeka ishinakwanini kaye chipimata-e-wininiwich.

Mi-i-ishise chiwaakawiiyaang ekiimichinawesiwaach

Ki-o-chikawapi Garnet Angeconeb episintaang ini ikidoowinan, “ nimichinawesimin” eki-i-kitooch kanata kichi-okima Stephen Harper.